“Vanatüdrukud 3”, 2010
Maadaami näiteringi etendus