Projekti nimi: Elektri varustuskindluse tagamine kogukonnamajas.

Taotluse andmed 

Projekti toetaja: SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Taotlusvoor: Kodanikuühiskonna innovatsioonifondi 2023. aasta taotlusvoor elanikkonnakaitse võimekuse ja kriisivalmiduse arendamiseks.

Taotlusperiood: 22.08.2023 – 30.11.2023

Eesmärk

MTÜ Maadaam ostab elektrigeneraatorid ja energiaploki, mida elektrikatkestuste korral on võimalik kasutada Kiikla rahvamajas ja Kiikla kandi kogukonnakogusse kuuluvate külade peredel vajaliku esmase elektri tootmiseks. Kiikla rahvamaja kui kogukonnamaja oleks koht kuhu külmal ajal ja kriisiolukorras on võimalik kogukonnarahval kokku tulla.

Tegevused

MTÜ Maadaam soetas toetudes kogukonna otsusele kaks elektrigeneraatorit ja energiaploki. 2024. aasta jaanuaris jõudsid meieni 

    • 3-faasiline diiselgeneraator, et vajadusel toota elektrit rahvamajale, kui see ühendada elektrikilpi;

    • väiksema võimsusega bensiinil töötav generaator, mida saab ka kasutada rahvamajas või pikema elektrikatkestuse korral Kiikla kandi kogukonnakogusse kuuluvate külade majapidamistes esmase vajaliku elektri tootmiseks;

    • energiaplokk.

2024. aasta märtsis toimus koostöös Päästeametiga Kiikla ja lähikülade elanikele koolitus-infopäev „Hädas üksi või üheskoos“. Päästekeskuse ennetuspartner Küllike Valkmann ja Kohtla-Järve Päästekomando pealik Janno Vool jagasid osalejatele esmast infot, kuidas ennast ja teisi aidata seoses pikemaajaliste kriisidega.