KIRJANDUSÕHTUD

Näitemängude kõrval oleme aeg-ajalt lavastanud luulekavasid ja esitanud Kiiklaga seotud tekste. Luulekavade lavastamisel on nõu ja jõuga abiks olnud Sirje Noorsalu.

2008
Kiikla rahvamaja väikeses saalis.  Luuleteraapia. Betti Alveri luuletusi esitasid Sirje Noorsalu ja Ruth Linnard.

2011 | Galerii
Novembris Kiikla rahvamajas ja Saka rahvamajas. Tagore luule kava. Lavastas Sirje Noorsalu. Luulet esitasid Mati Moosel, Krista Kõrvemaa, Sirje Noorsalu, Valentina Rego, Piret Sootalu, Krista Kõrvemaa, Aire Õras, Liivi Sootalu. Külalistena esinesid Kaido Kirikmäe (elektrooniline muusika), Gandharvika (India templitants), Kaushalya (santoor), Aleksander Kardas (tabla).

2013 
Veebruaris Kiiklas ja Saka rahvamajas. Prohvetlik isamaaline luule. Lavastas Sirje Noorsalu. Mängisid Krista Kõrvemaa, Katrin Kõrvemaa, Anu Heilu, Piret Sootalu, Ilme Talistu.

2015 | Galerii
Novembris Juhan Viidingu luule õhtu Kiikla rahvamaja väikeses saalis. Lavastas Sirje Noorsalu. Mängisid Anu Heilu, Jana Pondre, Katrin Kõrvemaa, Sirje Noorsalu. Laulsid Krista Kõrvemaa ja Janette Trel.

2017
Veebruaris ajalookohvik Kiikla rahvamajas. Rene Kundla ja Ruth Linnard lehitsesid vanadest ajalehtedest leitud Kiikla kohta käivaid artikleid. Laulsid Meeli Õunap, Krista Kõrvemaa, Katrin Kõrvemaa. Tantsis Kiigelind.

2019 | Galerii
Veebruaris koduloopäev Kiikla rahvamajas. E. Treieri dramatiseeringu „A. H. Tammsaare ja Virumaa tüdruk“ esitasid Anu Heilu, Rene Kundla, Diana Berg. Tantsis Kiigelind.