KIIKLA RAHVAMAJA

Kiikla kultuuri- ja spordielu keskpunkt on Kiikla rahvamaja, mis on üks Alutaguse Huvikeskuse allasutustest. 

Rahvamaja juhib Ruth Linnard.

Maja hoiab korras Galina Malm. 

Maja sporditöö eest vastutab Toomas Valdre. 

Lastega tegeleb huviringi juhendaja Jana Pondre.

Rahvamajas on raamatukogu

Majas on suur saal, kus saab pidada pidusid ning mängida võrk-, korv- ja sulgpalli.

Käsitööhuvilistele on sisustatud käsitöötuba, mille suurimaks rikkuseks on vahendid lapitööga tegelemiseks ning suur valik lapitööraamatuid eesti, vene ja inglise keeles.

Kehakultuurlastele on majas jõutuba ning tuba, kus saab kasutada stepperit, velotrenažööri ja sõudeergomeetrit.  

Teisel korrusel on kohvikunurk.

Rahvamajas on ka saun

Aastate jooksul on rahvamajas välja kujunenud traditsioonilised omanäolised sündmused. Üheks näiteks on talendikonkurss “Duettide tuleproov”, kus lühikese kavaga esinevad duetid, kus üks osaleja on vähemalt 14aastane ja teine mitte vanem kui 14aastane. 

Viimastel aastatel on hakatud 12. veebruaril tähistama rahvamaja sünnipäeva ajalookohvikuga. Sellele mõttele viis vanadest digitud ajalehtedest leitud info, kus seisis, et “endisest Kiikla mõisa piiritusewäbrikust on saanud Kiikla hariduseseltsi poolt ümberehituse teel nägus rahvamaja, mille õnnistamine ja awamine oli 12. weebruaril 1933”.