Projekti nimi: Kultuuripärandi toomine ja loomine Kiikla kogukonnale ja kogukonnaga.

Taotluse andmed 

Meede: LEADER-projektitoetus

Strateegia meede: 3 Kogukonna arendamine ja aktiviseerimine 

Kohalik tegevusgrupp: MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda, LEADER 19.2 toetus Strateegia meetme taotlusperiood: 19.09.2022 – 30.09.2022

Eesmärk

Vaimset kultuuripärandit, mida antakse edasi põlvkonnalt põlvkonnale, loovad kogukonnad pidevalt uuesti. Kiikla küla vaimne pärand hõlmab kombeid, tavasid, teadmisi ja oskusi, mis on muinasjutuküla identiteedi osana omased ja olulised: peamiselt muinasjutuvestmine ja käsitööoskus, näitemäng ja erinevate muinasjutuprogrammide korraldamine. Projekti tulemusena on kogukond oma tegevuses väärtustanud olemasolevat kultuuripärandit ja loonud uusi väärtusi, saanud uusi teadmisi ja oskusi koostegemiste edasiarendamiseks. Uudsena on selles projektis enam tähelepanu pööratud rahvakultuurile ja kultuuripärandile. Ühisprojekti partneriks on MTÜ Virumaa Pärimuse Sõbrad, kellel on selles valdkonnas rikkalik kogemus

Tegevused
Rasvases kirjas tekstile klikkides jõuab tegevuse lehele.

Kogukonna loodud pärandit hoides ja traditsiooni järgides korraldati 4. korda Kiiklas jõulumemmemaa. Kiikla rahvamaja kujundati hubaseks jõulumaaks. Lastegruppe võeti vastu 12.-22. detsembrini 2022. Programmid sisaldasid meisterdamist looduslikest või taaskasutusmaterjalidest, mängimist ja muinasjutuvestmist. Programmi pikkus oli keskmiselt 1,5 tundi.

Vanarahva kombeid au sisse tuues räägitakse pikkadel talveõhtutel muinasjutte ja tehakse käsitööd. Projekti käigus toimub 2 jutuõhtut, neist ühe sisustab kogukond (toimub 24.03.2023) ja teises jutustas 20. jaanuaril 2023 lugusid Polina Tšerkassova

Käsitöö õpitubasid on samuti 2. Kogukonna teema on rõivaesemete uuendamine ja parandamine. Näitusele tuuakse kodudest riideesemeid, mida on parandatud või uuendatud. Täiestu uue käsitöövõttena toimus 29.01.2023 Loovuskohviku korraldusel zentangle õpitubaÜhiselt võetakse ette sokikanna nõelumine või uuesti kudumine (toimub 24.03.2023). 

Rahvakalendri tähtpäevi au sees hoides tähistame jüripäeva Kiikla mõisa pargis (toimub 23.04.2023). Jüripäeva kombeid tutvustab Terje Puistaja rahvakultuuri keskusest, korraldab pärimuslikke rituaale ja rahvamänge, muusikat teeb lõõtsaduo Asso Int ja Martin Müller, rahvatantsu eest kannab hoolt MTÜ Virumaa Pärimuse Sõbrad. 

Oma kultuuripärandi tutvustamise eesmärgil seame sammud sel korral Kihnu (toimub 08.-10.08.2023). Kavas on tutvuda Kihnu kultuuriruumiga, üht-teist nende kogemusest kõrva taha panna ja omalt poolt viia külakostiks rahvatantsu ja pillilugudega näitemäng, millega esinetakse Kihnus Metsamaa talus.  

Kodukandipäev novembris, et läbi ühistegevuse kasvaks kogukonnatunnetus ja väärtustataks pärimuskultuuri. MTÜ Virumaa Pärimuse Sõbrad korraldab pärimustantsude ja-mängude õpitoa koos elava rahvaliku muusikaga. Pärimustantsude vahele tutvustab muinasjutuuurija Karin-Kristel Hanson ühe soome-ugri rahvakillu muinasjutte.  

Projekti toetab ka Alutaguse vallavalitsus.