Projekti nimi: Kultuuripärandi toomine ja loomine Kiikla kogukonnale ja kogukonnaga.

Taotluse andmed 

Meede: LEADER-projektitoetus

Strateegia meede: 3 Kogukonna arendamine ja aktiviseerimine 

Kohalik tegevusgrupp: MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda, LEADER 19.2 toetus Strateegia meetme taotlusperiood: 19.09.2022 – 30.09.2022

Eesmärk

Vaimset kultuuripärandit, mida antakse edasi põlvkonnalt põlvkonnale, loovad kogukonnad pidevalt uuesti. Kiikla küla vaimne pärand hõlmab kombeid, tavasid, teadmisi ja oskusi, mis on muinasjutuküla identiteedi osana omased ja olulised: peamiselt muinasjutuvestmine ja käsitööoskus, näitemäng ja erinevate muinasjutuprogrammide korraldamine. Projekti tulemusena on kogukond oma tegevuses väärtustanud olemasolevat kultuuripärandit ja loonud uusi väärtusi, saanud uusi teadmisi ja oskusi koostegemiste edasiarendamiseks. Uudsena on selles projektis enam tähelepanu pööratud rahvakultuurile ja kultuuripärandile. Ühisprojekti partneriks on MTÜ Virumaa Pärimuse Sõbrad, kellel on selles valdkonnas rikkalik kogemus

Tegevused
Rasvases kirjas tekstile klikkides jõuab tegevuse lehele.

Kogukonna loodud pärandit hoides ja traditsiooni järgides korraldati 4. korda Kiiklas jõulumemmemaa. Kiikla rahvamaja kujundati hubaseks jõulumaaks. Lastegruppe võeti vastu 12.-22. detsembrini 2022. Programmid sisaldasid meisterdamist looduslikest või taaskasutusmaterjalidest, mängimist ja muinasjutuvestmist. Programmi pikkus oli keskmiselt 1,5 tundi.

Vanarahva kombeid au sisse tuues räägitakse pikkadel talveõhtutel muinasjutte ja tehakse käsitööd. Projekti käigus toimub 2 jutuõhtut, neist ühe sisustab kogukond (toimus 24.03.2023) ja teises jutustas 20. jaanuaril 2023 lugusid Polina Tšerkassova

Käsitöö õpitubasid on samuti 2. Kogukonna teema on rõivaesemete uuendamine ja parandamine. Näitusele tuuakse kodudest riideesemeid, mida on parandatud või uuendatud. Täiestu uue käsitöövõttena toimus 29.01.2023 Loovuskohviku korraldusel zentangle õpitubaÜhiselt võeti ette sokikanna nõelumine või uuesti kudumine, mis toimus 24.03.2023. 

Rahvakalendri tähtpäevi au sees hoides tähistasime 23.04.2023 jüripäeva Kiikla mõisa pargis. Jüripäeva kombeid tutvustas Terje Puistaja rahvakultuuri keskusest, kes korraldas pärimuslikke rituaale ja rahvamänge, muusikat tegi lõõtsaduo Asso Int ja Martin Müller, rahvatantsu eest kandis hoolt MTÜ Virumaa Pärimuse Sõbrad. 

Oma kultuuripärandi tutvustamise eesmärgil seadsime sammud sel korral 08.-10.08.2023 Kihnu. Kavas oli tutvumine Kihnu kultuuriruumiga, panime üht-teist nende kogemusest kõrva taha ning omalt poolt viisime külakostiks rahvatantsu ja pillilugudega näitemäng, millega esinesime Kihnus Metsamaa talus.  

Kodukandipäev hõimupäevana 21. novembril, et läbi ühistegevuse kasvaks kogukonnatunnetus ja väärtustataks pärimuskultuuri. MTÜ Virumaa Pärimuse Sõbrad korraldas pärimustantsude ja-mängude õpitoa koos elava rahvaliku muusikaga. Pärimustantsude vahele tutvustas Ruth Linnard Liivi muinasjutte ja tutvustas raamatut “Sugulusrahvaste muinasjutud”.  

Projekti toetab ka Alutaguse vallavalitsus.